Antti Kannisto

Väitöstutkimuksessani tarkastelen poliisien puhetta ja siinä esiintyvien toimintaehdotuksien, erityisesti neuvon, kehotuksen ja käskyn, kielellistä muotoa. Tavoitteeni on osoittaa kielitieteellisien menetelmien avulla, miten nämä poliisilaissakin mainitut puhetoiminnot muotoillaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitotehtävissä. Tutkimuksessa yhdistyvät videotallenteiden analyysi ja poliisien jälkikäteishaastattelut.

Kiinnostukseni kohteena on puheella ohjaaminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Olen kiinnostunut myös kielenopetuksesta ja sen kehittämisestä.

Tutkimusaiheet

  • Vuorovaikutuslingvistiikka
  • Institutionaalinen vuorovaikutus

Tutkijan tiedot

Antti Kannisto

Yhteystiedot

Sähköposti

antti.kannisto@oulu.fi