Antti Kannisto

Työskentelen vierailevana tutkijana Poliisiammattikorkeakoulussa Koneen Säätiön rahoituksella. Väitöstutkimuksessani tarkastelen poliisien ja kansalaisten välisiä kohtaamisia kielen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Huomioni kohdistuu poliisin kielelliseen toimintaan valvonta- ja hälytystehtävissä. Tutkimuksessani yhdistyvät videotallenteiden analyysi ja jälkikäteishaastattelut.

Kiinnostukseni kohteena on puheella ohjaaminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Olen kiinnostunut myös kielenopetuksesta ja sen kehittämisestä.

Tutkimusaiheet

  • keskustelunanalyysi
  • vuorovaikutuslingvistiikka
  • institutionaalinen vuorovaikutus

Tutkijan tiedot

Antti Kannisto

Yhteystiedot

Sähköposti

antti.kannisto@oulu.fi