Antti Tiisanoja

Antti Tiisanoja työskentelee yliopisto-opettajana Oulun yliopiston Suun terveyden tutkimusyksikössä. Hänen tutkimuskohteinaan ovat lääkkeiden monipuoliset vaikutukset suun terveyteen (parodontologia, kariologia, suulääketiede ja purentafysiologia) sekä geriatrinen hammaslääketiede. Hän osallistuu myös opiskelijoiden opetukseen parodontologian ja geriatrisen hammaslääketiteen oppiaineissa.

Lisäksi hän työskentelee hammaslääkärinä julkisessa terveydenhuollossa.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Antti.Tiisanoja@oulu.fi