Anu Soikkeli

Työskentelen associate professorina arkkitehtuurin yksikössä. Professuurin alanani on arktinen arkkitehtuuri ja ympäristöön sopeutuminen, opetustyössäni puolestaan keskityn arkkitehtuurin historiaan ja korjaussuunnitteluun. Minulla on yli 20 vuoden kokemus tutkimuksesta ja tutkimushankkeiden johtamisesta. Tulin valituksi Fulbright Arctic Initiative III -ohjelman tutkijaksi vuoksiksi 2021-2022, mikä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella kansanvälisessä tutkijaverkostossa rakennetun ympäristön merkitystä hyvinvoinnin vahvistajana ja yhteisöjen identiteettiä tukevana tekijänä arktisella alueella.

Tutkimusaiheet

  • Pohjoinen rakennusperintö
  • Rakennussuojelu
  • Korjaussuunnittelu, erityisesti puurakennusten korjaus
  • Rakennettu ympäristö ja identiteetti
  • Ekologinen ja kulttuurinen kestävä kehitys
Anu Soikkeli

Yhteystiedot

Sähköposti

anu.soikkeli@oulu.fi

Puhelinnumero

+358408655314