Eija Vuorenmaa

Työskentelen väitöskirjatutkijana Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikössä (LET). Väitöstutkimuksessani tutkin oppimisen säätelyn ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vastavuoroista yhteyttä ryhmäoppimisen prosessin aikana. Hyödynnän tutkimuksessani aineistolähtöistä, prosessiorientoitunutta tutkimusmenetelmää ja aidoissa ryhmäoppimisen tilanteissa kerättyä monikanavaista aineistoa (esim. video- ja äänitallenteet, tilannesidonnaiset kyselyt, näytön tallenteet), jotka mahdollistavat oppimisen säätelyn tutkimisen ajassa etenevän ryhmäoppimisen prosessin kontekstissa.

 

Tutkimusaiheet

  • Ryhmäoppimisen prosessit
  • Oppimisen säätely
  • Koulutusteknologia
  • Oppimisanalytiikka

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Eija.Vuorenmaa@oulu.fi