Eija Vuorenmaa

Eija Vuorenmaa picture

Työskentelen väitöskirjatutkijana Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusryhmässä (LET). Väitöstutkimuksessani tutkin oppimisen säätelyn ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vastavuoroista yhteyttä ryhmäoppimisen prosessin aikana. Hyödynnän tutkimuksessani aineistolähtöistä, prosessiorientoitunutta tutkimusmenetelmää ja aidoissa ryhmäoppimisen tilanteissa kerättyä monikanavaista aineistoa (esim. video- ja äänitallenteet, tilannesidonnaiset kyselyt), jotka mahdollistavat oppimisen säätelyn tutkimisen ajassa etenevän ryhmäoppimisen prosessin kontekstissa.

 

Tutkimusaiheet

  • Ryhmäoppimisen prosessit
  • Oppimisen säätely
  • Koulutusteknologia
  • Sosiaalinen vuorovaikutus

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Eija.Vuorenmaa@oulu.fi