Elina Lehtomäki

Elina Lehtomäki

Tutkimuksessani tarkastelen globaalikasvatusta, koulutuksen sosiaalista merkitystä, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta koulutuksessa ja koulutuksen kautta, kulttuurienvälistä yhteistyötä, korkeakoulutuksen kansainvälistymistä, globaalia vastuuta ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Osallistun mm.:

Oulun yliopiston kestävä kehitys, strategia ja työryhmä

Tiederajat ylittävä tutkimusohjelma Biodiverse Anthropocenes (ANTS), Suomen Akatemia, (2021-2026)

Suomalaisten yliopistojen kansainvälisen kehityksen verkosto: Finnish University Partnership for International Development (UniPID)

Globaalikasvatuksen kansainvälinen tutkimusverkosto: Academic Network on Global Education and Learning (ANGEL-network)

Finnish University Partnership for International Development (UniPID)

Globaalikasvatuksen tutkimus Suomessa, Global Education Research in Finland (Gerif)

Global Innovation Network for Teaching and Learning (GINTL)

World Education Research Association (WERA), International Research Network, Research-Informed Education

Tutkimusaiheet

  • Globaalikasvatus
  • Koulutusalan kansainvälinen yhteistyö
  • Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen
  • Koulutuksen kehittäminen
  • Sosiaalisesti kestävä kehitys

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Elina.Lehtomaki@oulu.fi