Elisa Koivuranta

Elisa Koivuranta

TkT Elisa Koivuranta väitteli vuonna 2016 prosessitekniikan alalta. Väitöskirjan aiheena oli uuden mittausmenetelmän kehittäminen ja soveltaminen biologiseen vedenpuhdistuksessa. Nykysessä projektissa tavoitteena on selvittää turpeen ja suobiomassan käyttöpotentiaalia uusissa korkeamman jalostusasteen käyttökohteissa, kuten biokomposiittien materiaalina.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Elisa.Koivuranta@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 294 48 2409

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilankatu
90014 Oulun yliopisto

Postiosoite

PL 8000
90014 Oulun yliopisto