Emilia Jääskeläinen

FM
Väitöskirjatutkija
Eläinosteologia, arkeologinen inventointi, maisema-arkeologia

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Hei! Teen arkeologian väitöstutkimusta ihmisten, eläinten ja maiseman välisistä suhteista ja maailmankuvasta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rautakautisissa yhteisöissä. Olen kiinnostunut ihmisten ja eläinten välisistä suhteista, metsästyksen nivoutumisesta maailmankuvaan ja menneisyyden jälkien (muinaisjäännösten) havainnoinnista osana maisemaa rautakaudella. Tutkimusintresseihini kuuluu myös arkeologisen tiedon ja menetelmien hyödyntäminen metsien ja biodiversiteetin suojelussa ja päätöksenteossa.

Tutkimusaiheet

  • Maisema-arkeologia
  • Eläinosteologia
  • Luontosuhde
  • Rautakausi
  • Metsä

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Sunny outdoor photo of Emilia.

Yhteystiedot

Sähköposti

emilia.jaaskelainen@oulu.fi