Esa Törmänen

Esa Törmänen

Tutkin väitöskirjassani miten innovatiivisia pohjoisia koulutusviennin ekosysteemejä voidaan kehittää aluellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Toistaiseksi pohjoisia/pohjoismaisia koulutusviennin ekosysteemejä on tutkittu hyvin vähän ja siksi onkin olemassa selkeä tarve ajankohtaiselle ja relevantille tutkimustiedolle, jonka pohjalta alueellista, kansallista ja kansainvälistä koulutusviennin yhteistyötä voidaan kehittää eri toimijoiden välillä.

Tutkimalla monimuotoisia pohjoisia koulutusviennin ekosysteejä pyrin tarjoamaan kokonaisvaltaisen ja realistisen käsityksen eri konteksteissa esiintyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Pyrin tutkimuksessani lisäksi selvittämään löytyykö sellaisia universaaleja, kontekstista riippumattomia ekosysteemien tunnuspiirteitä, jotka edistävät ekosysteemin jäsenten välistä yhteiskehittämistä ja sitä kautta edesauttavat korkealaatuisten koulutuspalveluiden ja -ratkaisujen luomista.

Tällä hetkellä tutkin miten PINO Network -kokonaisuutta voidaan kehittää alueellisena koulutusviennin ekosysteeminä.

Yhteystiedot

Sähköposti

Esa.Tormanen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 3250191

Vierailuosoite

Huone KTK217-2
Kasvatustieteiden tiedekunta
Linnanmaan kampus (G-sisäänkäynti)

Postiosoite

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 2000
90014 Oulun yliopisto