Essi Jouhki

Väitöskirjatyössäni tutkin teinikuntatoimintaan liittyviä muistoja ja kokemuksia suomalaisissa oppikouluissa 1950—70-luvuilla. Tutkimukseni tarkentaa kuvaa siitä, miten nuorten yhteisöllisyys, osallisuus ja toimijuus on rakentunut omaehtoisessa teinikuntatoiminnassa, ja miten sitä muistellaan nykypäivän kontekstista. Tutkimuksellani osallistun keskusteluun kouluviihtyvyydestä ja nuorten osallistumattomuudesta yhteiskunnan eri alueilla.

Lisäksi työskentelen vertaisarvioidun Kasvatus&Aika-tiedejulkaisun toimitussihteerinä sekä osallistun aktiivisesti jatko-opiskelijoiden edunvalvontaan.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

essi.jouhki@oulu.fi

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
90570 Linnanmaa
J2, 3. krs: GF333

Postiosoite

Historia
PL 8000
FI-90014 Oulun yliopisto