Hanni Muukkonen

PsT
Kasvatuspsykologian professori
Kasvatuspsykologia, oppimisanalytiikka, yhteisöllinen oppiminen, tekoäly

Oppiminen ja oppimisprosessit
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

HanniMuukkonen

Hanni Muukkonen on kasvatuspsykologian professori. Hän on valmistunut psykologian maisteriksi ja tohtoriksi Helsingin yliopistosta (laillistettu psykologi). Oulun yliopistossa hän on toiminut kasvatuspsykologian professorina vuodesta 2016.

Hannin tutkimusaiheissa keskeisinä ovat yhteisöllisen oppimisen ja tiedon luomisen tutkimus, erityisesti monialainen yhteistyö. Teknologian tutkimus ja kehittäminen tukemaan oppimista ja yhteistyötä on toteutunut monissa Hannin johtamissa hankkeissa, mm. AnalytiikkaÄly-hankkeet, Compleap ja iLed.

Hannin johtama kasvatuspsykologian tutkimusryhmä on keskittynyt oppimisanalytiikan, tekoälyn käyttäjänäkökulman ja eettisten ulottuvuuksien sekä koulutuspolkujen tutkimukseen. Ryhmän tutkimus tuottaa sekä korkeatasoisia kansainvälisiä artikkeleita että käytäntöön sovellettuja pedagogisia malleja ja ratkaisuja. Hannilla on yli 130 vertaisarvioitua julkaisua ja merkittävä määrä projekteja.

Hanni on vastuuhenkilönä oppimistieteiden uudessa tutkinto-ohjelmassa, joka on ainutlaatuinen ohjelma Suomessa vuodesta 2022.

Tutkimusaiheet

  • Oppimisanalytiikka
  • Yhteisöllinen oppiminen
  • Tekoäly
  • Monitieteinen yhteistyö

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

hanni.muukkonen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358504499447