Kasvatuspsykologia

Kasvatuspsykologian tutkimusryhmässä lähestytään oppimisen ja vuorovaikutuksen ilmiöitä oppimisanalytiikan, koulutuspolkujen, monialaisen yhteistyön sekä yksilöiden ja yhteisöjen tukemisen näkökulmista.

Tutkimusryhmän tiedot