Heidi Hietala

Tutkimukseni kohteena on kollektiivisen ambidekstrian dynamiikkaa digitaalisissa palveluekosysteemeissä keskittyen julkisen sektorin digitaalisen muutoksen monimutkaisuuksiin. Keskityn tutkimaan, kuinka erilaiset yhteistyömuodot, jotka käsittävät julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sidosryhmiä, edistävät sekä innovatiivisuutta että tehokkuutta digitaalisissa julkisissa palveluissa. Olen tutkinut erityisesti monimutkaisia järjestelmiä, kuten kunnallisen jätevesidatan hallintaa ja laajan mittakaavan digitaalisia julkisten palveluiden ekosysteemejä. Tutkimalla sitä, miten eri toimijat näissä ekosysteemeissä tasapainottavat innovatiivisia ja tehokkuuteen keskittyviä toimintoja, tutkimukseni selventää kollektiivisen ambidekstrian mekanismeja, edellytyksiä ja lopputuloksia, tarjoten oivalluksia vaikuttavaan digitaaliseen muutokseen julkisen sektorin kontekstissa.

Tutkimusaiheet

  • Digitaalinen muutos
  • Innovaatiot
  • Ambidekstria
  • Yhteistyömuodot
  • Hyötyjohtaminen
  • Tietojärjestelmät
  • Ohjelmistot

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

heidi.hietala@oulu.fi

Puhelinnumero

+358407272190