Heidi Spets

Työskentelen Oulun yliopistolla englannin kielen väitöskirjatutkijana. Olen osa COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation) -tutkimusryhmää, jossa tutkitaan vuorovaikutuksen kompleksisuutta.

Kiinnostuksen kohteeni on erityisesti reaaliaikainen, yhteisläsnäoleva vuorovaikutus immersiivisissä virtuaaliympäristöissä. Olen kiinnostunut myös kehollisesta toiminnasta, etenkin eleistä. Päämenetelmäni on keskusteluanalyysi ja käytän tutkimuksessani videomateriaaleja.

Tällä hetkellä tarkastelen vuorovaikutuksen haasteita sosiaalisessa VR:ssä. Keskityn etenkin sanaselityspelien aikana ilmeneviin haasteisiin ja siihen, kuinka ne vaikuttavat pelaajien väliseen vuorovaikutukseen.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Heidi.Spets@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 (0) 50 5179 997