Heikki Kontturi

Heikki Kontturi

Olen oppimisen tutkija, opettajankouluttaja ja projektipäällikkö. Olen työskennellyt viimeisen 30 vuoden aikana koulutusalan eri tehtävissä luokanopettajana, opettajankouluttajana, vararehtorina ja lautakunnan jäsenenä. Olen väitellyt vuonna 2016 oppimisen itsesäätelyn kehittymisestä ja sen tukemisesta. Strategista johtamista ja liiketaloutta olen opiskellut osana eMBA-koulutusta.

Erityinen mielenkiinnon kohteeni on tällä hetkellä opettajankoulutuksen kehittäminen.

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

heikki.kontturi@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 294 483829

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
90014 Oulun yliopisto

Postiosoite

KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN TIEDEKUNTA
PL 2000
90014 OULUN YLIOPISTO