Helka-Liisa Hentilä

TkT (Arkkit. SAFA)
Professori
Terveyttä edistävä kaupunkisuunnittelu

Arkkitehtuuri
Teknillinen tiedekunta

 Helka-Liisa Hentila

Helka-Liisa Hentilä (Tk. Arch. SAFA) on ollut vuodesta 2003 alkaen yhdyskuntasuunnittelun professori Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä. Hän on toiminut Oulun yliopiston koulutusrehtorina (2015-2020, arkkitehtuurin tiedekunnan dekaanina ja teknillisen tiedekunnan varadekaanina. Hän on johtanut useita Suomen Akatemian, EU:n, ministeriöiden, teollisuuden, säätiöiden ja kuntien rahoittamia monitieteisiä tutkimushankkeita. Hän johtaa monitieteistä strategisen tutkimuksen konsortiohanketta "Vastustuskykyinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä” (RECIPE 2021-2024 https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/pandemics/recipe/ Hän on Valtion liikuntaneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaoston jäsen (2020-2023. Hän on kaavoittajarekisterin jäsen ja on saanut 15 palkintoa kansallista ja kansainvälistä arkkitehtuurikilpailuista. Hänen asiantuntemukseensa kuuluvat korkeakoulujen laatuauditoinnit ja opiskelijakeskeisen oppimisen ja opetuksen johtaminen korkeakouluissa.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

helka-liisa.hentila@oulu.fi

Puhelinnumero

+358408375527

Vierailuosoite

PL 8000

Postiosoite

90014 Oulun yliopisto