Helka-Liisa Hentilä

TkT (Arkkit. SAFA)
Professori
Terveyttä edistävä kaupunkisuunnittelu

Arkkitehtuuri
Teknillinen tiedekunta

 Helka-Liisa Hentila

Helka-Liisa Hentilä (Tk. Arch. SAFA) on ollut vuodesta 2003 alkaen yhdyskuntasuunnittelun professori Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä. Hän on toiminut Oulun yliopiston koulutusrehtorina (2015-2020, arkkitehtuurin tiedekunnan dekaanina ja teknillisen tiedekunnan varadekaanina. Hän on johtanut useita Suomen Akatemian, EU:n, ministeriöiden, teollisuuden, säätiöiden ja kuntien rahoittamia monitieteisiä tutkimushankkeita. Hän johtaa monitieteistä strategisen tutkimuksen konsortiohanketta "Vastustuskykyinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä” (RECIPE 2021-2024 https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/pandemics/recipe/ Hän on Valtion liikuntaneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaoston jäsen (2020-2023. Hän on kaavoittajarekisterin jäsen ja on saanut 15 palkintoa kansallista ja kansainvälistä arkkitehtuurikilpailuista. Hänen asiantuntemukseensa kuuluvat korkeakoulujen laatuauditoinnit ja opiskelijakeskeisen oppimisen ja opetuksen johtaminen korkeakouluissa.

Yhteystiedot

Sähköposti

helka-liisa.hentila@oulu.fi

Puhelinnumero

+358408375527

Vierailuosoite

PL 8000

Postiosoite

90014 Oulun yliopisto