Henri Pettersson

Tutkimukseni keskittyy kriittisen ajattelun kasvatusideaalin ulottuvuuksiin. Kriittinen ajattelu nimetään yleisesti yhdeksi aikamme keskeisimmistä kasvatustavoitteista niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, mutta itse kriittisestä ajattelusta esitettyihin malleihin kytkeytyy kuitenkin monia epäselviä kysymyksiä: 1) Kriittisen ajattelun opetuksen katsotaan tukevan demokraattisten kansalaistaitojen ja -asenteiden kehittymistä, mutta mikä tarkemmin ottaen on kriittisen ajattelun suhde demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja suvaitsevaisuuteen - voidaanko kriittisen ajatelun nimissä kritisoida näitä arvoja? 2) Mikä on kriittisen ajattelun kasvatusfilosofisten mallien suhde empiiristen lähitieteiden (sosiaalipsykologia, neurotiede jne.) havaintoihin siitä, miten ihmiset tosiasiallisesti järkeilevät ja muodostavat uskomuksia?

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Henri.Pettersson@oulu.fi