Demokratiakasvatuksen filosofia

Demokratiakasvatuksen filosofia (DEMOED) -tutkimusryhmä tutkii, analysoi ja uudistaa demokratia- ja kansalaisuuskasvatuksen teoreettisia ja filosofisia perusteita.
White text reading "DEMOED – Philosophy of Education for Democracy" on blue background.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Yhteyshenkilö

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimus keskittyy demokratian ja kansalaiseksi kasvamisen teorioissa paikannettuihin ajankohtaisiin ongelmiin, kuten:

  • Marginalisoituja ryhmiä koskettavaan epäoikeudenmukaisuuteen
  • Vastuulliseksi kansalaiseksi kasvamisen emotionaaliseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen
  • Ekokatastrofin demokraattiselle kansalaisuudelle asettamiin haasteisiin
  • Poliittiseen polarisaatioon ja demokratian kriisiytymiseen, sekä mahdollisuuksiin vastata niihin kasvatuksen ja koulutuksen keinoin
  • Muuttuvien medioiden, erityisesti sosiaalisen median merkitykseen julkiselle keskustelulle ja demokraattiseksi kansalaiseksi kasvamiselle

Tutkimus tuottaa uutta teoreettista ymmärrystä demokraattiseksi kansalaiseksi kasvamisen reunaehdoista muuttuvien demokraattisten yhteiskuntien kontekstissa ja tarjoaa filosofisesti perusteltuja näkemyksiä demokratiakasvatuksen tavoitteisiin, päämääriin ja käytäntöihin liittyen. Ryhmässä tehtävä tutkimus myös uudistaa kasvatusfilosofisen tutkimuksen kenttää yhdistämällä filosofista tarkastelua empiiriseen kasvatustieteelliseen tutkimukseen. Näin tutkimus vastaa demokratiakasvatuksen teoriaa ja käytäntöä koskeviin muutostarpeisiin tuottamalla sekä filosofisesti että empiirisesti perusteltua tutkimustietoa.

Tutkimus kytkeytyy Oulun yliopiston strategiseen painoalueeseen Ihmiset muuttuvassa maailmassa ja osallistuu painoalueella tehtävään monitieteiseen tutkimukseen.

Tietoa tutkimusryhmästä