Demokratiakasvatuksen filosofia

Demokratiakasvatuksen filosofia (DEMOED) -tutkimusryhmän tavoite on uudistaa deliberatiivisen demokratiakasvatuksen mallia, keskittyen erityisesti ongelmiin jotka juontuvat marginalisoituja ryhmiä koskettavasta yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Tutkimus pyrkii tuottamaan uuden, myös marginalisoidusta näkökulmasta hyväksyttävän teoreettisen pohjan demokratiakasvatukselle, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää perustana opetusuudistuksille jotka tähtäävät demokratian vahvistamiseen yleissivistävän koulutuksen kautta.
White text reading "DEMOED – Philosophy of Education for Democracy" on blue background.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Professori
    Katariina Holma

Yhteyshenkilö

Tutkimusryhmän kuvaus

Demokratiakasvatuksen filosofia (DEMOED) tutkii deliberatiivisen demokratiakasvatuksen mahdollisuuksia vastata yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden ja poliittisen polarisaation tuottamiin haasteisiin.