Henry Oinas-Kukkonen

FT, dos.
Yliopistonlehtori
Yleinen historia sekä Suomen ja Skandinavian historia, kansainvälisten suhteiden ja informaatioverkostojen historia

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Henry Oinas-Kukkonen

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

henry.oinas-kukkonen@oulu.fi

Puhelinnumero

0294 483319

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa

HU348, vastaanotto: ke 12 - 13

Postiosoite

PL 8000
FI-90014 Oulun yliopisto