Jaakko Suutala

Jaakko Suutala

Jaakko Suutala toimii tällä hetkellä apulaisprofessorina biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien ryhmässä (BISG), tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa, Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät koneoppimisen, tilastollisen signaalinkäsittelyn ja datatieteen menetelmiin sekä erityisesti autonomisiin ja interaktiivisiin älykkäisiin järjestelmiin ja niiden sovelluksiin esimerkiksi terveys- ja hyvinvointiteknogian, ympäristön mallinnuksen, sensorifuusion, paikka- ja tilannetietoisten järjestelmien ja robotiikan alueilla. Lisäksi hän on sisätilapaikannukseen keskittyvän Oulun yliopistosta ponnistaneen IndoorAtlas Oy:n yksi perustajista ja toimii tällä hetkellä yrityksen teknisenä neuvonantajana.

Tutkimusaiheet

  • Koneoppiminen
  • Signaalinkäsittely
  • Probabilistinen mallinnus
  • Anturifuusio
  • Datatiede

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Yhteystiedot

Sähköposti

Jaakko.Suutala@oulu.fi

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilan katu 3 (E-ovi), Oulu

Postiosoite

9BISG, PL 4500, FI-90014 Oulun Yliopisto