Janne Hukkanen

Professori, LT
Sisätautiopin professori
Sisätaudit

Biolääketieteen ja sisätautien tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta

Professori Janne Hukkasen kuva

Janne Hukkanen on ollut sisätautiopin professori vuodesta 2019. Lääkäriopintojen ja väittelyn jälkeen hän suoritti post-doc -kauden USA:ssa tutkien nikotiinin kliinistä farmakologiaa ja opetteli samalla suunnittelemaan ja toteuttamaan kliinisiä lääketutkimuksia. Hän on sittemmin ollut osallisena lukuisissa lääketeollisuuslähtöisissä diabeteksen, ylipainon ja dyslipidemian lääketutkimuksissa sekä osallistunut tutkijalähtöisiin elämäntapamuutostutkimuksiin.

Nykyiset kiinnostuksen kohteet ovat vierasaineita aistivan PXR-reseptorin metaboliset vaikutukset ja digitaalisen elämäntapamuutosapuvälineen kehittäminen lihavuuden ja metabolisen syndrooman hoitoon. Hänen ryhmänsä on osoittanut, että PXR-aktivaatio aiheuttaa aterian jälkeistä hyperglykemiaa, ja verenpaineen nousua sekä kiihdyttää kolesterolisynteesiä. Tavoitteena on selvittää PXR:n rooli kemiallisen ympäristön ja metabolisen terveyden linkkinä yhdistämällä epidemiologinen, kliininen ja prekliininen lähestymistapa. Lisäksi tutkimuksen kohteena on PXR:n säätelemän ja maksan tuottaman 4β-hydroksikolesterolin vaikutukset elimistössä LXR-reseptorin kautta (PXR-4βHC-LXR-vaikutusketju), muun muassa lihavuuden aiheuttaman verenpainetaudin säätelyssä.

Hänen ryhmänsä on osa Biocenter Oulua vuodesta 2020 sekä partnerina CoroPrevention EU-projektissa, jossa pyritään parantamaan sepelvaltimotautipotilaiden ennustetta.

Tutkimusaiheet

  • Pregnaani X reseptori
  • 4β-hydroksikolesteroli
  • Ylipaino ja lihavuus
  • Metabolinen syndrooma

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

janne.hukkanen@oulu.fi