Janne Pesonen

FT
Tutkijatohtori
Soveltava kemia

Kestävä kemia
Teknillinen tiedekunta

Janne Pesonen

Pääasiallinen tutkimuskohteeni on ravinteiden sidonta jätevesistä sekä talteenotettujen ravinteiden jatkokäyttö lannoitteena. Käytännössä tarkoituksena on saostaa ravinteita kemiallisesti tai sähkökemiallisesti esimerkiksi struviittina tai sitoa ravinteita teollisuuden sivuvirroista valmistettuun sorbenttimateriaaliin. Talteenotetut ravinteet voidaan esimerkiksi rakeistaa muiden ravinnepitoisten sivuvirtojen kanssa lannoitteeksi. Osallistun lisäksi tutkimusrahoituksen hankintaan, ohjaan opinnäytetöitä ja annan opetusta fysikaalisen kemian laboratorioharjoituksissa. Vastaan myös Kestävän kemian tutkimusyksikön viestinnästä.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Janne.Pesonen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 572 6233