Jari-Pekka Nousu

DI Ympäristötekniikka
Väitöskirjatutkija

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka
Teknillinen tiedekunta

Nousun tutkimus keskittyy hydrologisten prosessien numeeriseen mallintamiseen Arktisissa sekä muissa lumisissa ympäristöissä. Hän kehittää ja käyttää malleja niin piste- kuin valuma-aluetasolla sekä käyttää hyväkseen monilähteistä dataa kenttämittauksista, moderneista droonikaukokartoitusmenetelmistä sekä avoimista paikkatietoaineistoista. Nämä aineistot pitävät sisällään esimerkiksi tietoa maiseman ominaisuuksista, joita käytetään mallien lähtötietoina sekä tietoa hydrologisista muuttujista, joita vastaan malleja voidaan validoida ja kalibroida. Väitöskirjan tavoitteena on parantaa ymmärrystä i) maankosteuden spatiotemporaalisesta vaihtelusta, ii) energia- ja lämmönsiirrosta maan, metsän, lumipakan ja ilmakehän välillä, sekä iii) lumen ja roudan spatiotemporaalisesta jakautumisesta.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Jari-Pekka.Nousu@oulu.fi