Johanna Honka

Toimin tutkijatohtorina Oulun yliopistossa ekologian ja genetiikan tutkimusyksikössä Wildlife Genomics -ryhmässäja olen genetiikkaan erikoistunut biologi. Mielenkiinnon kohteitani on luonnonsuojelugenetiikka sekä kesyeläinten geneettinen historia. Olen erityisesti erikoistunut käsittelemään näytteitä, jotka sisältävät hyvin vähän DNA:ta kuten muinais-DNA:han (hyvin vanhat näytteet) ja ympäristö-DNA näytteisiin. Ympäristö-DNA:lla tarkoitetaan eliön ympäristöstä, ei eliöstä itsestään kerättyä DNA:ta. Tällä hetkellä työskentelen projektissa, jossa tutkin Lapin uhanalaisia lintuja vesistöistä kerättyjen ympäristö-DNA-näytteiden avulla, mikä luo pohjan ilmastonmuutoksen aiheuttamien levinneisyysmuutoksien tutkimiselle näillä linnuilla. Aiemmassa EU-rahoitteisessa projektissa tutkin kiljuhanhen esiintymistä Suomen Lapissa vesistönäytteiden ympäristö-DNA:n avulla. Lisäksi tutkin hanhien kesytyshistoriaa muinais-DNA:n avulla ja olen mukana projekteissa joissa tutkitaan hevosten muinais-DNA:ta ja suomenhevosen historiaa DNA:n avulla. Lisäksi minulla on biologian ja maantieteen aineenopettajan pätevyys.

Tutkimusaiheet

  • lintujen luonnonsuojelugenetiikka
  • kesyeläinten evoluutiohistoria muinais-DNA:n avulla
  • ympäristö-DNA
  • suomenhevosen geneettinen historia

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Johanna Honka

Yhteystiedot

Sähköposti

johanna.honka@oulu.fi

Postiosoite

Ekologian ja genetiikan yksikkö
Linnanmaa
90014-Oulun Yliopisto