Joni Lämsä

Työskentelen tutkijatohtorina Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä (LET) Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. Tutkimuksessani tarkastelen lasten ja nuorten oppimisen itsesäätelyä ja sosiaalisesti jaettua oppimisen säätelyä erilaisissa oppimis- ja vuorovaikutustilanteissa. Olen kiinnostunut erityisesti, miten yksilö- ja ryhmätason säätelyn ilmenemistä voidaan jäljittää erilaisten aineistokanavien ja teknologioiden avulla. Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa oppimisen säätelytaitojen kehittämisen tueksi esimerkiksi tekoälyavusteisten teknologioiden avulla. Työni kohdentuu kansainvälisen CELLA-tutkimuskeskuksen (Center for Learning and Living with Artificial Intelligence) toimintaan, jota koordinoin yhdessä Radboudin yliopistossa (Hollanti) työskentelevän tutkijatohtorin kanssa.

Tutkimusaiheet

  • Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen
  • Oppimisen itsesäätely
  • Sosiaalisesti jaettu oppimisen säätely
  • Multimodaalinen oppimisanalytiikka
  • Tekoälyavusteiset teknologiat

Yhteystiedot

Sähköposti

joni.lamsa@oulu.fi

Puhelinnumero

0294484206

Postiosoite

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
PL 2000
90014
Oulun yliopisto