José-Carlos García-Rosell

José-Carlos García-Rosell toimii liiketoimintaetiikan professorina Oulun kauppakorkeakoulussa, Oulun yliopistossa. Hän työskentelee yritysvastuun, liiketoimintaetiikan ja vastuullisen johtamiskoulutuksen alueilla. Käyttäen pragmaattista lähestymistapaa hän tutkii käsitteellisiä kehyksiä ja menetelmiä, jotka auttavat edistämään vastuullisempia liiketoimintakäytäntöjä. Hänen tämänhetkisen tutkimusagendansa keskittyy neljään keskinäisesti yhteydessä olevaan alueeseen: vastuullinen matkailuliiketoiminta, ihmisen ja eläimen suhteet organisaatioissa, ei-inhimilliset sidosryhmät ja kokemuksellinen oppiminen. Hän käyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä, kuten toimintatutkimusta, etnografiaa ja diskurssianalyysiä. Hänen työnsä on julkaistu lehdissä, kuten Journal of Business Ethics, Management Learning, Journal of Marketing Management, Journal of Sustainable Tourism, Tourism Geographies, Tourism Recreation Research ja Journal of Teaching in Travel & Tourism. Hän on myös kirjoittanut useita lukuja kirjoihin, jotka ovat ilmestyneet Routledgen, Palgrave McMillanin, Springerin ja DeGruyterin kustantamina.

Tutkimusaiheet

  • Liiketoimintaetiikka
  • Yhteiskuntavastuu
  • Vastuullinen johtamiskoulutus
  • Ihmisen ja eläinten väliset suhteet organisaatioissa
  • Vastuullinen matkailuliiketoiminta
  • Kestävä matkailu

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

jose.garcia-rosell@oulu.fi

Puhelinnumero

+358404844190