Jouni Karjalainen

Jouni Karjalainen

FT Jouni Karjalainen tutkii molekuläärisiä ja solutason mekanismeja, jotka näkyvät magneettikuvissa. Työssään hän käyttää laskennallisia menetelmiä eri mittakaavoisssa, atomistisista molekyylidynamiikkasimulaatioista elementtimenetelmään. Työn tavoitteena on luoda uusia diagnostisia työkaluja esimerkiksi sydämen johtoratajärjestelmää ja nivelrustoa koskeville sairauksille.

Tutkimusaiheet

  • Magneettikuvaus, MRI
  • Ydinmagneettinen resonanssi, NMR
  • Sydämen johtoratajärjestelmä
  • Nivelrusto
  • Magneettinen relaksaatio kudoksissa

Yhteystiedot

Sähköposti

jouni.karjalainen@oulu.fi