Jukka Hakkola

Jukka Hakkola

Jukka Hakkola on Farmakologian professori (2009 alkaen) ja Biolääketieteen tutkimusyksikön johtaja (2014 alkaen). Hänellä on yli 25 vuoden kokemus farmakologiasta ja toksikologiasta, sekä maksan solu- ja molekyylibiologiasta. Hänen tutkimuksellinen kiinnostuksensa on suuntautunut mm. tumareseptoreihin ja sytokromi P450 entsyymeihin, ja viime vuosina erityisesti maksan energia-aineenvaihduntaan tavoitteena ymmärtää miten hepatosyytit aistivat ravitsemuksellista ja ympäristöperäistä altistusta ja sopeuttavat toimintojaan kussakin tilanteessa. Tällä hetkellä keskeisenä tutkimuskohteena on vierasaineita aistiva tumareseptori PXR. Hakkolan tutkimusryhmä tutkii PXR:n vaikutuksia glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaan ja reseptorin merkitystä metabolisissa sairauksissa kuten diabetes, rasvamaksatauti ja metabolinen oireyhtymä. Hänellä on aktiivista tutkimustyötä myös energiasensitiivisistä tekijöistä kuten sirtuiinit ja koaktiovaattori PGC-1α, sekä D-vitamiinimetaboliasta. Hakkola on partneri EU projektissa, EDCMET, joka kehittää uusia menetelmiä ja malleja hormonihäirikkökemikaalien metabolisten vaikutusten havaitsemiseen ja taustalla olevien molekylaaristen mekanismien tunnistamiseksi.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

81

julkaisua

390

eniten viitatun julkaisun viittausmäärä

4378

viittausta

39.00

H-indeksi (Scopus (10.9.2021))

Yhteystiedot

Sähköposti

jukka.hakkola@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 294 485235