Jukka Kemppainen

Päätutkimusaiheeni on integro-differentiaaliyhtälöt, mikä tarkoittaa, että yhtälöt sisältävät derivaattoja ja integraaleja. Tarkemmin tutkimuskohteenani ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöt, jotka sisältävät murtoderivaattoja ja -integraaleja, joiden kertaluku ei siis yleisesti ole kokonaisluku ja joilla on ei-lokaali luonne toisin kuin tavanomaisissa kokonaista kertalukua olevissa derivaatoissa ja integraaleissa. Yhtälöiden ei-lokaali luonne tuo esiin joitakin uusia vaikeuksia ja ilmiöitä, joita ei esiinny klassisten osittaisdifferentiaaliyhtälöiden yhteydessä. Olen tutkinut ajan suhteen ei-lokaalien osittaisdifferentiaaliyhtälöiden perusominaisuuksia kuten esimerkiksi ratkaisujen olemassaoloa ja yksikäsitteisyyttä sekä niiden käyttäytymistä pitkän ajan kuluttua.

Opetukseni koostuu erityisesti insinööritieteiden opiskelijoille suunnatuista matematiikan peruskursseista. Tämänhetkiset vastuukurssini ovat Kompleksianalyysi ja Tilastomatematiikka.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Jukka Kemppainen

Yhteystiedot

Sähköposti

jukka.t.kemppainen@oulu.fi

Puhelinnumero

0294 482667

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa

Postiosoite

P.O.Box 8000
FI-90014 University of Oulu