Sovellettu ja laskennallinen matematiikka

Sovelletun ja laskennallisen matematiikan tutkimusryhmässä tehdään korkeatasoista tutkimusta monilla sovelletun matematiikan osa-alueilla ja tarjotaan laadukasta matematiikan opetusta eri tiedekunnille, erityisesti tekniikan aloille.
Fourier-muunnoskaavoja liitutaululla

Tutkimus

Tutkimusryhmässämme tehdään tutkimusta sovelletun matematiikan ja laskennallisten menetelmien parissa. Tavoitteenamme on löytää ja tuottaa uutta tietoa, erityisesti insinööritieteissä käytetyistä matemaattisista menetelmistä. Tutkimuskohteinamme ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöillä mallinnettujen ongelmien numeerinen ja teoreettinen analyysi, operaattoriteoriaan ja suurten matriisien laskentaan ja algoritmeihin liittyvä matematiikka sekä graafiteoria.

Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden kohdalla tutkimus painottuu aaltojohteiden ominaisarvo-ongelmiin ja ominaisarvo-ongelmiin liittyviin numeerisiin menetelmiin, mukaan lukien FEM, BEM ja aallokkeet. Tutkimuksen kohteena ovat myös ei-lokaalien osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoreettinen ja laskennallinen analyysi, erityisesti fraktionaaliset differentiaaliyhtälöt. Lisäksi tutkimme osittaisdifferentiaaliyhtälöihin liittyviä käänteisiä ongelmia eli ns. inversio-ongelmia. Erityisesti tarkastelemme käänteisiä sirontaongelmia, joissa tuntematon sirottaja pyritään paikantamaan epäsuorista ja kohinaisista mittauksista.

Opetus

Tarjoamme pedagogisesti ja teknisesti laadukkaasti toteutettuja matematiikan kursseja useille eri tiedekunnille. Useimmista kursseista on tarjolla mahdollisuus opiskella koko sisältö myös verkossa mistä päin maailmaa tahansa. Tavoitteenamme on luoda opiskelijoille mielekäs ja sujuva polku läpi tarvittavien matematiikan opintojen.

Voit ilmoittautua kursseille Tuudon kautta.

Yhteystiedot

Yksikkömme on melko pieni henkilömäärältään, mutta lähes jokainen Oulun yliopistossa diplomi-insinööriksi opiskeleva tulee tapaamaan jonkun tai todennäköisesti useammankin meistä. Meitä on helppo lähestyä niin opetukseen, tutkimukseen kuin yhteistyöhönkin liittyvissä asioissa. Ota siis rohkeasti yhteyttä!

Hankkeet ja projektit