Kasimir Sandbacka

Kasimir Sandbacka

Olen kirjallisuuden postdoc-tutkija Oulun yliopistossa. Tutkin Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa hankkeessa Euroopan sodanjälkeistä historiaa, aatemaailmaa ja metamodernismia suomalaisessa nykykirjallisuudessa

Koneen Säätiön rahoittamassa "Tove Janssonin tuotannot" -hankkeessa 2018-2020 tutkin Janssonin novellien myöhäismodernia tuntemusrakennetta.

Väitöskirjani käsitteli modernin projektia Rosa Liksomin tuotannossa.

Yhteystiedot

Sähköposti

Kasimir.Sandbacka@oulu.fi