Katri Piekkari

DI
Tohtorikoulutettava
Raskasmetallien stabilointi teollisuusjätteestä

Kuitu- ja partikkelitekniikka
Teknillinen tiedekunta

Katri Piekkari

Laadin väitöskirjaa Kuitu- ja Partikkelitekniikan tutkimusyksikössä Epäorgaanisten sideaineiden ryhmässä aiheenani raskasmetallipitoisten teollisuusjätteiden stabilointi harmittomiksi erilaisten kiinteiden sidosaineiden avulla. Pääasiallisena tavoitteenani on sitoa raskasmetallit sidosaineeseen muodostuvaan ettringiittimineraaliin.

Kirjoitin myös diplomityöni samassa yksikössä, tuolloin tutkin erilaisten kaivosten rikastushiekkojen soveltuvuutta geopolymeerien raaka-aineiksi. Olen taustaltani ympäristötekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta, ja erikoistuin opinnoissani kemianprosessitekniikkaan.

Tutkimusaiheet

  • Raskasmetallien stabilointi

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Katri.Piekkari@oulu.fi

Puhelinnumero

0294482369

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilan katu, ovi V2
90570 Oulu

Postiosoite

PL 4300
90014 Oulun yliopisto