Kirsi Myllykangas

Tutkimukseni kohdistuu aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden potilasohjauksen laatuun erityisesti digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen näkökulmasta.

Tutkimusaiheet

  • Digitaaliset ratkaisut
  • Potilasohjaus
  • Voimaantuminen
  • Hoitoon sitoutuminen

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Kirsi Myllykangas

Yhteystiedot

Sähköposti

kirsi.myllykangas@oulu.fi

Avainsanat