Kirsi Raetsaari

KM, Opinto-ohjaaja
Väitöskirjatutkija
Kasvatuspsykologia

Oppiminen ja oppimisprosessit
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Kirsi Raetsaari

Olen päätoiminen lukion opinto-ohjaaja ja työni ohella toimin väitöskirjatutkijana. Pääaineeni on kasvatuspsykologia.

Tutkimusaiheet

  • toimijuus
  • ohjaus
  • arkieläminen
  • lukio
  • kasvun ja kehityksen tukeminen
  • monialainen yhteistyö

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

kirsi.raetsaari@gmail.com