MYY

Miten monialainen yhteistyö onnistuu muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa?

Tutkimusryhmä 'Monialainen yhteistyö yksilöiden ja yhteisöjen tukena' (MYY) tutkii monialaisen yhteistyön onnistumisen edellytyksiä ihmisten osallisuuden, hyvinvoinnin ja organisaation toiminnan tulosten näkökulmasta.

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Yhteyshenkilö

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimus pureutuu arjen vuorovaikutustilanteisiin ja ihmisten muuttuviin osallisuuksiin yhteisten käytänteiden ylläpitämisessä ja muuttamisessa. Luomme tietoa ja käytänteitä, jotka edistävät laadukkaan koulutuksen ja kasvatuksen sekä hyvän työelämän kehittämistä.

MYY-ryhmän tutkijat työskentelevät kasvatuspsykologian, psykologian, sosiologian sekä tietojohtamisen aloilla. Ryhmässä hyödynnetään ja kehitetään edelleen kulttuurihistoriallista lähestymistapaa kasvatuspsykologiseen käytäntötutkimukseen (Holzkamp, 1983; Roth & Jornet, 2017; Vygotsky, 1926). Lähestymistapa muistuttaa mm. etnografisen ja interventiotutkimuksen erilaisia perinteitä. Tutkimme ilmiöitä käytännössä, tarkastellen ihmisten toiminnan ja kokemusten yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. MYY-tutkijat osallistuvat erilaisiin muuntuviin käytänteisiin – esimerkiksi kouluissa tai muissa organisaatioissa – suunnitellen ja toteuttaen erilaisia interventioita ja niiden myötä tehtävää tutkimusta.

MYY-ryhmä on aktiivinen muun muassa Oulun yliopistossa toimivissa Hyvä työ- ja Fenomenologia -verkostoissa. Kansallisesti keskeisiä yhteistyöverkostoja ovat Suomen kasvatustieteellisen seuran alla toimiva Ohjausalan tutkimuksen verkosto ja Kokemuksen tutkimus -verkosto. Kansainvälisesti keskeisiä yhteistyöverkostoja ovat The International Society of Cultural-historical Activity Research sekä The International Society for Theoretical Psychology