Laura Heikkilä

Väitöskirjassani tutkin suomalaisten urheiluseurojen terveyden edistämisaktiivisuutta sekä nuorten urheiluseuratoimintaan osallistumisen, terveystottumusten ja kehonkuvan välisiä yhteyksiä. Tutkimukseni on osa Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -monikeskustutkimusta. Työskentelen myös ravitsemusterapeuttina sisätautien tutkimusyksikössä Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Laura.Heikkila@oulu.fi

Vierailuosoite

ODL Liikuntaklinikka
Albertinkatu 18 A
90100 Oulu

Postiosoite

ODL Liikuntaklinikka
PL 365
90101 Oulu