Laura Kvist

Dosentti
Luonnonpopulaatioiden genetiikka ja genomiikka, domestikaatio, fylogeografia, molekyyliekologia

Ekologia ja genetiikka
Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkimukseni liittyy luonnonpopulatioiden geneettisen rakenteen, luonnonsuojelugenetiikan, molekyyliekologian fylogeografian, domestikaation ja evoluution teemoihin. Olen kiinnostunut siitä, miten muinaiset geologiset tapahtumat ja toisaalta ihmisen aikaansaamat muutokset ja lajien elinkierto-ominaisuudet ovat vaikuttaneet luonnonpopulaatioiden geneettiseen rakenteeseen. Viimeaikaisin lisäys tutkimusaiheissani liityy eläinten domestikaatioon. Tutkimuslajeihini kuuluu tällä hetkellä nisäkkäitä (mm. hevonen, ahma, susi), lintuja (mm. haukkoja, kotkia, tiaisia) ja kasveja (mm. luhtaorvokki, jättipalsami).

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

laura.kvist@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 294 481218