Leila Paavola-Ruotsalainen

FT, Dosentti
Yliopistonlehtori

Logopedia
Humanistinen tiedekunta

Image
Leila Paavola-Ruotsalainen

Olen logopedian yliopistonlehtori Humanistisessa tiedekunnassa, Logopedian tutkimusyksikössä ja Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa. Vuoden 2021 loppuun työskentelen tutkijatohtorina. Yliopistouran ohessa olen aika ajoin työskennellyt käytännön puheterapeutin ammatissa yksityisellä sektorilla. Tutkimustyöni osa-alueita ovat vanhempi–lapsi-vuorovaikutuksen piirteet, lapsen varhaiset vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot sekä sosioemotionaalinen kehitys myöhempää puheen ja kielen kehitystä suuntaavina tekijöinä. Työhöni kuuluu myös lapsen kielellisten taitojen arviointimenetelmien kehittäminen. Teen monitieteistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Tutkimusaiheet

  • Varhainen sanaston kehitys
  • Esikielelliset taidot
  • Kehityksen taustatekijät
  • Vanhempi-lapsi-vuorovaikutus
  • Vanhempilähtöinen kuntoutus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

leila.paavola-ruotsalainen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294483469

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
Linnanmaa

Oulun yliopisto

Postiosoite

Logopedian tutkimusyksikkö
PL 1000
90014 Oulun yliopisto