Maria Väätäjä

TkT
Tutkijatohtori
Elektroniikan materiaalitutkimus

Mikroelektroniikka
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Maria Väätäjä

Maria Väätäjä valmistui filosofian maisteriksi pääaineenaan epäorgaaninen kemia vuonna 2015 ja tekniikan tohtoriksi pääaineenaan elektroniikan materiaalit vuonna 2022 Oulun yliopistosta. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijatohtorina Mikroelektroniikan tutkimusyksikössä mielenkiinnonkohteenaan sähkökeraamiset materiaalit ja niiden valmistaminen erittäin matalissa lämpötiloissa.

Tutkimusaiheet

  • Sähkökeraamit
  • Komposiitit
  • Matalan lämpötilan valmistusmenetelmät
  • Materiaalien karakterisointi

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

5

julkaisua

26

eniten viitatun julkaisun viittausmäärä

38

viittausta

3.00

H-indeksi (Scopus)

Yhteystiedot

Sähköposti

Maria.Vaataja@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 2 944 87967

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilan katu 3, 90570 Oulu

Postiosoite

Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö, PL 4500, 90014 Oulun Yliopisto