Mikroelektroniikka

Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö on osa Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaa. Tutkimuksemme keskittyy elektroniikan materiaaleihin ja niiden sovelluksiin. Tarjoamme koulutusta Elektroniikan ja tietoliikennetekniina tutkinto-ohjelmaan, sekä kurssitasolla, että opinnäytetöissä kandidaatti- ja diplomi-insinööri-tasolla.
Biosensori

Tutkimus

Tutkimuksemme elektroniikan materiaaleissa on sovelluslähtöistä. Keskitymme ensin sovelluksen kohteena olevaan laitteeseen tai komponenttiin, ja kehitämme tämän perusteella materiaaleja sekä sopivia prosessointitekniikoita tähän sovellukseen. Materiaalitiede tarjoaa vahvan pohjan laaja-alaiselle tutkimukselle, joka mahdollistaa erilaisten sovellusten kehittämisen, mukaan lukien anturit, energiankeräimet ja -varastot, toimilaitteet, hiilinanoputki- ja 2D-materiaalipohjaiset puolijohtavat komponentit, monipuoliset korkeataajuiset passiivilaitteet, sekä niiden kokonaisvaltainen integrointi moduuleiksi.

Tilat ja laitteet

Mikroelektroniikan tutkimusyksiköllä on tutkimuslaboratorioita ja -laitteistoja aina uusien materiaalin kehityksestä kehitettyjen laitteiden karakterisointiin. Tämä infrastruktuuri mahdolistaa korkeatasoiset tieteelliset tulokset sekä onnistuvan yhteistyön teollisuuden kanssa.

Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö koordinoi FIRI tutkimusinfrastruktuurihanketta (Finnish Research Infrastructre Committee), jota rahoittaa Suomen Akatemia. Painettavan älykkyyden infrastruktuurin (The Printed Intelligence Infrastructure, PII) jäsenet ovat Oulun yliopisto, VTT, ja Tampereen yliopisto.

Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö toimii vahvassa yhteistyössä Materiaalianalyysikeskuksen kanssa. Keskuksen laitteistoja tiloja hyödynnetää tutkimusyksikön tutkimuksessa.

Väitöskirjat

Mikroelektroniikan tutkimusyksikön väitöskirjat

Julkaisut

Kaikki julkaisut löytyvät täältä:

OuluCRIS

Koulutus

Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö tarjoaa opetusta Oulun yliopistossa

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmassa perustutkinto-opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille.

Kurssiopetuksen lisäksi ohjaamme sähkötekniikan kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritöitä sekä tarjoamme useita harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille.

Yhteystiedot

Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö on osa Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaa Oulun yliopistossa.

Yksikön johtajana toimii Jari Juuti.

Sinua ehkä kiinnostaa