Mikroelektroniikka

Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö on osa Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaa. Tutkimuksemme keskittyy elektroniikan materiaaleihin ja niiden sovelluksiin. Tarjoamme koulutusta Elektroniikan ja tietoliikennetekniina tutkinto-ohjelmaan, sekä kurssitasolla, että opinnäytetöissä kandidaatti- ja diplomi-insinööri-tasolla.
Biosensori

Tutkimus

Tutkimuksemme elektroniikan materiaaleissa on sovelluslähtöistä. Keskitymme ensin sovelluksen kohteena olevaan laitteeseen tai komponenttiin, ja kehitämme tämän perusteella materiaaleja sekä sopivia prosessointeitekniikoita tähän sovellukseen. Materiaalitiede tarjoaa vahvan pohjan laaja-alaiselle tutkimukselle, joka mahdollistaa erilaisten sovellusten kehittämisen, mukaan lukien anturit, energiankeräimet ja -varastot, toimilaitteet, hiilinanoputki- ja 2D-materiaalipohjaiset puolijohtavat
komponentit, monipuoliset korkeataajuiset passiivilaitteet, sekä niiden kokonaisvaltainen integrointi moduuleiksi.

Tutkimushankkeet

Tutkimushankkeitamme rahoitetaan EU:n, Suomen Akatemian, Business Finlandin sekä eri säätiöiden voimin. Tämän lisäksi teemme yritysten kanssa tutkimusyhteistyötä ei hankkeissa.

Tilat ja laitteet

Mikroelektroniikan tutkimusyksiköllä on tutkimuslaboratorioita ja -laitteistoja aina uusien materiaalin kehityksestä kehitettyjen laitteiden karakterisointiin. Tämä infrastruktuuri mahdolistaa korkeatasoiset tieteelliset tulokset sekä onnistuvan yhteistyön teollisuuden kanssa.

 

Microelectronics Research Unit is coordinating Finnish Research Infrastructre
Committee (FIRI) project funded by the Academy of Finland. The Printed Intelligence Infrastructure (PII) consists of the University of Oulu, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd and Tampere University of Technology.

In addition the research unit has a strong collaboration with Center of Microscopy and Nanotechnology whose equipment and premises are utilised in research.

Doctoral Thesis

Microelectronics Research Unit doctoral thesis

Education

Microelectronics Research Unit provides teaching at University of Oulu for
undergraduates in Degree Programme in Electrical Engineering, and also for doctoral students.

In addition to course teaching we instruct Bachelors, Masters and Doctoral thesis in electrical engineering, and also provide multiple traineeship possibilities for electrical engineer students.

Contact

The Microelectronics Research Unit is part of the Faculty of Information Technology and Electrical Engineering at the University of Oulu.

Leader of the research unit is professor Heli Jantunen.

You might be interested in