Marika Helisten

FT
Tutkijatohtori
Englannin kieli

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Marika Helisten

Työskentelen tutkijatohtorina Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikössä. Yleisenä tutkimuskohteenani on multimodaalinen sosiaalinen vuorovaikutus ihmisten arkielämän erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä, kuten kotona ja työpaikoilla.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Marika.Helisten@oulu.fi

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö,
Englannin kieli
Humanistinen tiedekunta
PL 1000
FI-90014 Oulun yliopisto