Marika Kettunen

FM, MSc.
Väitöskirjatutkija
Aluekehitys ja aluepolitiikka

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkin nuorison ja koulutuksen maantieteen ilmiöitä osana aluekehityksen ja aluepolitiikan dynamiikkaa. Olen kiinnostunut paikallislähtöisten näkökulmien ja paikallisen toimijuuden tutkimuksesta niin pohjoissuomalaisten nuorten koulutuspolkuja tarkastelevassa väitöskirjassani kuin alue- ja kaupunkikehityksen teemojen parissa laajemminkin.

Viimeaikaisiin tutkimusteemoihin kuuluu nuorten kansalaisuuden ja subjektiviteetin rakentumisen tilalliset ulottuvuudet, alueellinen eriarvoisuus, osallisuus ja arkipoliittinen toimijuus.

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Marika.Kettunen@oulu.fi

Postiosoite

PL 3000
90014 Oulun yliopisto