Markku Kuismin

Nykyiset tutkimusintressini liittyvät pääasiallisesti: kovarianssimatriisin estimointiin; suuntaamattomiin verkkoihin; moniulotteisen datan analysointiin; ja populaatiogenetiikkaan.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Markku.Kuismin@oulu.fi

Vierailuosoite

University of Oulu
Pentti Kaiteran katu 1
90570 Oulu
Finland

Postiosoite

etunimi[dot]sukunimi[at]univ[dot]yo[dot]oulu[dot]fi