Matemaattiset tieteet

Teemme monipuolista ja laaja-alaista matemaattista ja tilastotieteellistä tutkimusta ja koulutamme osaajia opetus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. Tutkimusaiheemme kattavat matematiikan, sovelletun matematiikan ja tilastotieteen useat osa-alueet abstraktien matemaattisten käsitteiden tutkimuksesta tilastollisten menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen eri tieteenaloilla. Kansainväliset ja kansalliset yhteistyöverkostomme ovat laajat.
Matematiikka ja fysiikka

Tutkimusryhmät

Yksikössämme on kolme tutkimusryhmää, joissa tehdään tutkimusta muun muassa seuraavilla aloilla: fraktaaligeometria, harmoninen analyysi, inversio-ongelmat, optimointi- ja kontrolliteoria, bayesiläinen analyysi, laskennalliset ja tilastolliset menetelmät bio-, terveys- ja insinööritieteissä.

Tutkimuksen huippuyksiköt

Yksikkömme on ollut mukana vuodesta 2009 lähtien Suomen Akatemian kansallisissa tutkimuksen huippuyksiköissä. Tällä hetkellä aktiivisena on Inversiomallituksen ja kuvantamisen huippuyksikkö. Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikkö oli toiminnassa vuosina 2009-2019.

Yhteystiedot

Yksikkömme sijaitsee Linnanmaan kampuksen (ks. Kampuskartta) länsilaidalla portaikkojen G4 ja J4 välissä 3. kerroksessa.

Henkilökuntaamme kuuluvat tavoittaa parhaiten sähköpostitse; osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi.