Markku Savolainen

Professori Savolainen on pitkän uransa aikana tutkinut erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä. Tutkimus on kohdistunut mm. ”hyvän kolesterolin” (HDL) aineenvaihduntaan ja sitä sääteleviin geeneihin. Viime vuosina tutkimus keskittynyt pääasiassa lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ravitsemusterapian ja erityisesti digitaalisen ONNIKKA-sovelluksen avulla, jossa kognitiivisen käyttäytymisterapian aspekteja on yhdistetty suostuttelevaan menetelmään (persuasive design). Tutkimukset ovat tuottaneet yli 200 kansainvälistä vertaisarvioitua julkaisua. Onnikka-sovellus on itsenäisesti toimiva 12 kuukautta kestävä digi-hoito-ohjelma, joka laihtumisen lisäksi tutkitusti vähentää metabolista oireyhtymää sekä alustavien tulosten perusteella myös prediabetesta sairastavien naisten paastoverensokeritasoa jopa viiden vuoden ajan.

Kliinisessä lääkärintyössään hän on toiminut OYS:n sisätautien klinikan ylilääkärin sivuvirassa ja on hoitanut kolesteroli-, lihavuus- sekä harvinaisten aineenvaihduntasairauksien poliklinikkaa.

Luottamustehtävät

Markku Savolaisella on ollut useita valtakunnallisia luottamustehtäviä. Hän on ollut Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan sekä hallituksen puheenjohtaja sekä Suomen Sisätautilääkärien Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Vuosina 2006-2009 hän toimi Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina ja useita vuosia Oulun yliopiston hallituksen jäsenenä. Hänet on kutsuttu Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien Yhdistyksen sekä Euroopan Sisätautilääkärien Yhdistyksen kunniajäseneksi.

Potilasyhdistystoimintaa on ollut vuodesta 2006 alkaen Sydänliiton ravitsemustoimikunnan jäsenenä. Oulun Sydänyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020 lähtien sekä Sydänliiton hallituksen jäsen vuoden 2023 alusta.

Tutkimusaiheet

  • Sydän- ja verisuonisairaudet
  • Lihavuus
  • Tyypin 2 diabetes
  • Onnikka-painonhallintasovellus

Yhteystiedot

Sähköposti

markku.savolainen@oulu.fi

Puhelinnumero

040 7199838