Markku Seitsaari

Toimin Kaivannaisalan yksikön tutkimuskeskuksessa (Oulu Mining School Research Centre) projektitutkijana. Koulutukseltani olen geologi (FM, geologia ja mineralogia, geoympäristöt) ja tietojärjestelmäasiantuntija (FM, tietojenkäsittelytieteet, tietojärjestelmät).

Toimenkuvaani kuuluu prosessimineralogin tehtävät. Niitä ovat mm. kiviaineksen mineraloginen karakterisointi ja siitä saatavien tulosten hyödyntäminen rikastusprosessien suunnittelussa ja laadunvalvonnassa.

Vastaan myös tutkimuskeskuksen pilot-koerikastamon käytöstä ja ylläpidosta sekä kehittämisestä. Koerikastamomme on jatkuvatoiminen vaahdotusrikastuslaitos, johon voidaan liittää myös muita rikastusmenetelmiä kuten esim. painovoimaisia ja magneettisia erotusmenetelmiä. Koerikastamoon kuuluu myös kivimateriaalin murskaamo.

Tutkimusalueisiini kuuluu kaivos- ja rikastustekniikan sovellutukset, joissa voidaan hyödyntää geometallurgian menetelmiä, kuten prosessimineralogiaa, kiven hienontamisesta (murskaus ja jauhatus) automatisoitujen mineralogian analytiikkamenetelmien kehittämiseen sekä rikastusmenetelmäkehitys. Lisäksi olemme mukana vihreää siirtymää ja kiertotaloutta edistävissä tutkimushankkeissa mm. raaka-ainetutkimuksessa (teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen ja akkumateriaalit).

Yhteystiedot

Sähköposti

markku.seitsaari@oulu.fi