Marko Huhtanen

Sovelletun matematiikan professori ja Sovelletun ja Laskennallisen Matematiikan (ACM) esimies.

Tutkimusaiheet

  • Laskennan matematiikka: matriisi- ja operaattoriteoria, iteratiiviset menetelmät, ominaisarvo-ongelmat, numeeriset algoritmit ja matemaattisen fysiikan sovellukset

Yhteystiedot

Sähköposti

marko.huhtanen@oulu.fi

Puhelinnumero

0294482663

Avainsanat