Matti Leiviskä

FL
FL, tohtorikoulutettava
Pohjois-Suomen asutushistoria, nimistöhistoria, paikallishistoriallinen tutkimus

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Tavastkengalla

Väitöskirjatyössäni tutkin asutus- ja väestöliikkeitä nykyisen Etelä-Pohjanmaan alueella keskiajalta 1600-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää: miten ja milloin alueen nykyinen asutus on syntynyt, mistä alueen väestö on peräisin ja miten Etelä-Pohjanmaan eri osien asutushistoriat poikkeavat toisistaan. Tutkimuksen päälähdeaineistona käytän vanhimpia asiakirjalähteitä sekä alueen paikannimistöä.

Muita tutkimuskohteitani ovat viime aikoina olleet Siikajokilaakson asutushistoria sekä Pyhännän kunnan ja seurakunnan ja kotikyläni Tavastkengän paikallishistoria. Vapaa-aikani kuluu kylätoiminnassa, kunnallispolitiikassa ja liikunnassa.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Matti Leiviskä

Yhteystiedot

Sähköposti

matti.leiviska@oulu.fi

Puhelinnumero

040 754 4670

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa

HU385

Postiosoite

PL 8000
FI-90014 Oulun yliopisto