Matti Leiviskä

FT
Tutkijatohtori
Pohjanmaan asutushistoria, nimistöhistoria, pohjoinen paikallishistoria.

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Tavastkengalla

Vuonna 2022 valmistuneessa väitöskirjassani Kyröläisten juuret: Nimistöhistoriallinen tutkimus Kyrönjokilaakson asutuksesta keskiajalta 1600-luvulle tutkin asutus- ja väestöliikkeitä Etelä-Pohjanmaan Kyrönjokilaaksossa keskiajalta 1600-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla.

Postdoc-tutkimuksessani jatkan Kyrönjokilaaksossa aloittamaani tutkimusta Etelä-Pohjanmaan muihin jokilaaksoihin eli Laihian-, Lapuan- ja Vöyrinjokilaaksoon. Tavoitteenani on selvittää, miten ja milloin alueen nykyinen asutus on syntynyt, mistä alueen väestö on peräisin ja miten maakunnan eri osien asutushistoriat poikkeavat toisistaan. Tutkimusteni päälähdeaineistoina käytän vanhimpia asiakirjalähteitä sekä henkilön- ja paikannimistöä.

Muita tutkimuskohteitani ovat olleet Pohjois-Pohjanmaan Siikajokilaakson asutushistoria, Pyhännän kunnan ja seurakunnan historia sekä kotikyläni Tavastkengän paikallishistoria. Tällä hetkellä tutkin tilaustyönä Kärsämäen historiaa.

Vapaa-aikani kuluu kylätoiminnassa, kunnallispolitiikassa ja liikunnassa.

Tutkimusaiheet

  • Pohjanmaan asutushistoria, nimistöhistoria, pohjoinen paikallishistoria.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Matti Leiviskä

Yhteystiedot

Sähköposti

matti.leiviska@oulu.fi

Puhelinnumero

040 754 4670

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa

HU385

Postiosoite

PL 8000
FI-90014 Oulun yliopisto