Noora Oikarinen

Image

Työskentelen väitöskirjatutkijana Oulun yliopiston sisätautien tutkimusyksikössä. Työskenneltyäni useamman vuoden ajan laillistettuna ravitsemusterapeuttina perus- ja työterveyshuollossa, kiinnostuin lihavuuden hoidon haasteiden tutkimisesta ja hoidon kehittämisestä.

Väitöskirjassani tutkin psykologisia ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä lihavuuden hoidon kentällä. Pääkäsitteitä tutkimuksessani ovat minäpystyvyys ja erilaiset syömiskäyttäytymistekijät. Tutkin myös lihavuuden digitaalisen hoidon vaikuttavuutta. Nykyisessä työssäni yhdistyvät tutkimus, ohjaustyö ja hoidon, erityisesti digitaalisten menetelmien, kehittäminen.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Noora.Oikarinen@oulu.fi