Pasi Karppinen

FT
Tutkijatohtori
Käyttäytymismuutosta tukevat tietojärjestelmät

Vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Pasi Karppinen

Työskentelen tutkijana ja luennoijana OASIS-tutkimusryhmässä, tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmassa (lisätietoa hausta), tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Tein väitöskirjani aiheesta käyttäytymismuutosta tukevien tietojärjestelmien käyttäjäkokemuksista. Näkyvimmät tutkimukseni olen tehnyt painonhallintaa koskevasta järjestelmästä.

Olen jäsenenä 6G-lippulaivaprojektin tutkijatohtorien työryhmässä. Teen parhaillaan tutkimusta projektissa Arctic 5G Test Network (A5GTN), jossa tavoitteena on selvittää, kuinka huonot tietoliikenneyhteydet vaikuttavat ihmisten elämään Pohjois-Suomessa. Voit osallistua tutkimukseen vastaamalla kyselyymme.

Tein maisterin tutkintoni humanistisessa tiedekunnassa, ja onnekseni olen mukana GenZ-tutkimushankkeessa elokuuhun 2020 saakka. GenZ-hankkeen tavoitteena on ajaa lisää ihmislähtöisyyttä digitalisaatioon.

Olin vuoden 2019 syksynä St. John’s -tutkimusinstituutin vieraana Bengalurussa, Intiassa. Instituutin yhteydessä on myös sairaala ja lääketieteellinen oppilaitos. Ota minuun rohkeasti yhteyttä, jos terveysteknologiaan liittyvä tutkimus- tai tuotekehitysyhteistyö heidän kanssaan kiinnostaa.

Yhteystiedot

Sähköposti

pasi.karppinen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358407781393