Piia Hyvämäki

Tutkimukseni kohdistuu terveydenhuollon organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon asiakas- ja potilasturvallisuusnäkökulmasta.

Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on kuvata organisaatioiden välisen tiedonsiirron asiakas- ja potilasturvallisuutta sosioteknisestä näkökulmasta. Tavoitteena on luoda ymmärrys organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon vaikuttavista tekijöistä tiedonsiirron kehittämistä varten.

Väitöskirjatutkimukseni lisäksi työskentelen lehtorina tutkimus, kehitys ja innovaatio työn parissa digitaalisten ratkaisujen painoalalla. Päätehtävänäni on työskennellä hankkeissa päällikkönä ja asiantuntijana. Tätä ennen olen toiminut hoitotyön lehtorina tehohoitoon ja terveysteknologiaan keskittyen. Tutkimuksellisesti vahvinta osaamistani ovat laadullinen tutkimus (haastatteleminen ja sisällönanalyysi), sekä systemaattiset katsaukset.

Tutkimusaiheet

  • Asiakas- ja potilasturvallisuus
  • Asiakas- ja potilastiedonsiirto
  • Sote tietojärjestelmät
  • Digitalisaatio

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

piia.hyvamaki@oamk.fi

Puhelinnumero

+358445140974

Vierailuosoite

Yliopistokatu 9
90570 Oulu

Postiosoite

PL 222, 90101 Oulu, Finland